aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

Communicatie

Training effectief communiceren voor organisaties en bedrijven (2 dagdelen)

Communicatie vindt op diverse manieren plaats tussen een of meerdere personen. Het is niet alleen het gesproken woord, de verbale kant, het heeft ook een non-verbale en paraverbale kant. Al met al heeft communicatie een zakelijk, expressief, relationeel en appellerend aspect.

Communicatie tussen mensen is een ingewikkeld iets. Er gaan vaak dingen mis binnen de communicatie en deze misverstanden kunnen behoorlijk oplopen. Regelmatig herkennen mensen achteraf dat er in het begin een misverstand is geweest in de manier waarop zij communiceerden. Het had dan niet zo ver hoeven te komen als ze daar eerder bij stil gestaan hadden.
Lastig bij communicatie is dat een boodschap die wordt uitgesproken door de ene persoon anders geïnterpreteerd wordt dan door de ander.
Vraag maar eens: Waar kom je vandaan? De antwoorden kunnen sterk variëren, zoals: van huis, uit Emmeloord of van de wc.
Naast de helderheid van je vraag is het van belang hoe je het zegt. Welke toon gebruik je, en non-verbaal: passen je houding en gezichtsuitdrukking bij wat je zegt? En hoe gedraag jij je, past dat bij jouw woorden?

In een training effectief communiceren leer je inzicht te krijgen in de manier waarop er binnen de organisatie gecommuniceerd wordt. Ook jouw manier van communiceren komt aan bod.  Natuurlijk wordt de deelnemers aandachtspunten aangereikt om samen een stap te maken in een andere wijze van communiceren. Met behulp van een acteur  wordt her stevig op geoefend.
Bedenk wel dat communicatie belangrijk is voor de sfeerbepaling binnen een groep mensen en op de werkplek.

Deze training kan standaard uitgevoerd worden.
Ook kan in overleg een training communicatie samengesteld worden, zodat deze passend is bij de groep mensen waarvoor hij bedoeld is.

Kosten

Vanaf € 125,– per uur (excl. btw)
Per dagdeel wordt minimaal twee uur voorbereidingstijd gerekend. Aanpassing van de training aan de specifieke vraag van een organisatie/bedrijf vergt meer tijd.
Voor trainingen ontvang je altijd een offerte. Reiskosten en overige kosten (zoals readers en andere materialen) worden afzonderlijk meegenomen in de offerte.

Training ‘HELP, ik communiceer’ voor particulieren (2 dagdelen)

Een dag bezig zijn, bedoelt voor mensen die hun communicatie willen verbeteren.

Wanneer je het lastig vindt om mensen aan te spreken, want:

 •  je hebt moeite met het vinden van de juiste woorden
 •  je laat je overrulen door welbespraakte mensen
 • je weet altijd na een vergadering hoe je het had willen zeggen
 •  je wilt gewoon jouw wijze van communiceren verbeteren
 • je ………..

Het resultaat!

 • Je bent in staat om tijdens gesprekken belangen, ideeën en gevoelens helder naar voren te brengen
 • Je hebt inzicht gekregen in je verbale en non-verbale communicatie
 • Je bent in staat jezelf sterker te profileren
 • Je kunt situaties op een andere manier beïnvloeden
 • Je leert omgaan met weerstanden

Het programma bestaat o.a. uit:

 • Hoe communiceer ik, wat is het effect van mijn gedrag en communicatie
 • De verschillende vormen van communicatie (h)erkennen
 • Wat belemmert me in de communicatie
 •  Hoe ga ik het anders doen

De kosten bedragen € 95,– (incl. btw).

Meld je aan via het contactformulier of bel Aly op 06 22 40 53 68.

Bij voldoende deelnemers wordt de datum vastgelegd.