aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

Trainingen

Trainingen

Trainen is een vakgebied waarin mensen en leren centraal staan. Een vakgebied wat mijn hart gestolen heeft. En tevens een vakgebied waarin je steeds geconfronteerd wordt met je eigen valkuilen, je eigen leerproces. Een neverending story waarin je jezelf bij afwisseling verrukt, verbaasd, ontsteld, geraakt, mislukt en energiek kunt voelen.
Die opeenhoping van verschillende gevoelens en belevingen maakt dat het prikkelend, uitdagend blijft met daarnaast natuurlijk de passie. Het delen van kennis, mensen op weg helpen bij ontwikkeling van vaardigheden, mensen te zien groeien, daar doe je het voor.

Trainen, hoe ziet dat er uit?

Een training start met een doel: wat wil je / de organisatie bereiken? En: welke weg is nodig om daar te komen? Hoe denken de betrokken medewerkers daarover? Deze en andere vragen zullen vooraf besproken worden om een training zo goed mogelijk bij die bewuste groep medewerkers aan te laten sluiten.

Natuurlijk is het soms lastig om je open te stellen voor een training, zeker wanneer je daar zelf niet om gevraagd hebt, en je ‘moet’ van je werkgever. Mijn ervaring is dat, wanneer het lukt jezelf open te stellen, het leerproces kan beginnen. Om dat te beïnvloeden werk ik graag met verschillende werkvormen. Warming-ups , energizers en ijsbrekers zorgen vaak voor het moment van een omslag. Daarbij zijn deze werkvormen een fijne onderbreking van het onderwerp waar het over gaat.

Het is goed om van tevoren te bedenken wat jouw leervraag is: wat wil jij nu aan het eind van een training weten/kennen/ervaren?

Een training wordt beïnvloed door de groepsdynamiek. Een boeiend proces waarbij deelnemers elk hun eigen positie en rol innemen. De sfeer en open manier van aanspreken door trainer en cursisten zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Als trainer vind ik dat van groot belang.

Binnen de trainingen maak ik regelmatig gebruik van een ervaren acteur. Deze wordt ingezet bij het oefenen in simulaties, uitgaande van wat de cursist wil leren.

Zoals duidelijk moge zijn vind ik trainen een fantastisch vak! Trainen omdat er zo nodig een training gedaan moet worden, daar geloof ik niet in. Zelf ben ik benieuwd hoe een organisatie de binnen de training geleerde zaken in gaat zetten. Hoe wordt het vervolgd?

Trainen is ook een steeds veranderd vak waardoor je scherp blijft. Het gaat meer en meer over leren en werken, over leerstijlen, didactische werkvormen en de effectiviteit van trainen. Dat betekent dat je als trainer op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.