aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

Positieve emoties

Het klinkt wat gek, maar er wordt veel meer onderzoek gedaan naar negatieve emoties dan naar positieve. Misschien herken je dat zelf ook wel: je onthoudt vaak langer waar je verdrietig, kwaad, bang of beschaamd van werd dan datgene wat je blij en gelukkig maakt.
Gelukkig is er de laatste jaren onderzocht wat positieve emoties met je doen en hoe je deze emoties kunt stimuleren. Hoe mensen emoties ervaren en er mee omgaan hangt af van je individuele omstandigheden en hoe je als mens gevormd bent.
Wat zijn nu precies emoties en wat doen ze met je? En op welke manier kun je ze versterken?
Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel. Deze zijn ooit in kaart gebracht door Paul Ekman.
De basisemoties zijn:
– woede
– angst
– vreugde
– verdriet
– afschuw
– verbazing
Deze emoties zijn universeel, vandaar het woord basisemoties. Iedereen herkent deze wel, al gaat elk mens er op zijn eigen manier mee om. Er zijn nog wel meer emoties, zoals liefde, schaamte en haat. Deze vallen niet onder de basisemoties omdat de gelaatsuitdrukking die erbij hoort niet universeel is.
Je hebt aangeboren emoties, zoals schrikken, en niet aangeboren emoties zoals angst. Denk hierbij aan pleinvrees, arachnofobie (angst voor spinnen).

Onbewuste en bewuste emoties.
Onbewuste emoties. Sommige emoties kunnen zich sterk ontwikkelen, zoals schrikken van iets en angst ervaren. Dat kan als je bijvoorbeeld door een hond bent gebeten. Deze schrikreactie zorgt voor allerlei lichamelijke reacties, o.a. versnelling van de hartslag, zweten, gespannen spieren. Onbewuste emoties zorg(d)en voor het overleven van de mens.
Naast onbewuste emoties zijn er ook bewuste emoties. Deze emoties kunnen we oproepen. Wanneer we bijvoorbeeld zin hebben om te lachen en ons blij willen voelen, kunnen we een comedy gaan kijken.
Het is een feit dat iedereen emoties anders ervaart, waarbij wel onderscheid moet worden gemaakt tussen gevoel en emotie. Een emotie kan men zien als een roering van onze gemoedstoestand en de uiting die we daaraan geven, terwijl het gevoel juist daaronder aanwezig is. We kunnen ons verdrietig of blij voelen, zonder hieraan uiting te geven. Met gevoel ervaren we dus een emotie. Dit hangt af van hoe iemand is. Dit is voor iedereen verschillend. Elk mens gaat anders met een gevoel om, maar het ervaren van een basisemotie, is zoals eerder benoemd bij elk mens hetzelfde. Emotie ontstaat uit een prikkel of gebeurtenis van buitenaf.
En wat is nu het bijzondere aan positieve emoties?
Het regelmatig voelen van deze positieve emoties leidt mogelijk tot een betere gezondheid, een grotere weerbaarheid en veerkracht, meer persoonlijke groei, intimiteit in een relatie, maar ook meer creativiteit. Positieve emoties leiden tot verbreden. Daardoor wordt bijvoorbeeld contact met andere mensen maken gemakkelijker, hetgeen kan leiden tot een vriendschap. Mensen die zich in een negatieve gemoedstand bevinden focussen zich op de boom, terwijl een positieve gemoedstand leidt tot het zien van de bomen en het bos.
10 positieve emoties in kaart gebracht door Barbara Fredrickson (2003):
1. Vreugde                    2. Dankbaarheid
3. Sereniteit                 4. Belangstelling
5. Hoop                         6. Trots
7. Geamuseerdheid    8. Inspiratie
9. Bewondering          10.Liefde
waarvan de laatste – liefde – voornamelijk bestaat uit het delen van positieve emoties.
Het blijkt dat het regelmatig ervaren van positieve emoties helpt sneller te herstellen van emotionele stresssituaties (veerkrachtiger). En dat is natuurlijk goed nieuws! Maar hoe ga je nu meer positieve emoties ervaren?
Positieve emoties kun je aanspreken door er bewust aandacht aan te schenken.
De 10 genoemde emoties kun je met wat aandacht activeren.
Trots: in je leven zijn er altijd successen en prestaties waar je trots op kunt zijn maar die misschien snel weggemoffeld worden met gedachten als ‘zo bijzonder is dat niet’, of: ‘ach, zo ben ik nu eenmaal’.
Vermaak: zoek manieren op waarbij je niet serieus hoeft te zijn, kan lachen en relativeren. Ooit heb ik zelf een een lachsessie gedaan in een theater en ik kan je zeggen dat het werkt!
Belangstelling: open staan voor nieuwe dingen of een andere aanpak wordt makkelijker als je je focust op een onderdeel in je leven waarin je verandering wilt aanbrengen.
Sereniteit: Sereniteit is ontwikkelbaar met yoga, meditatie of reflectie.
Natuurlijk zul je nog negatieve emoties ervaren in je (dagelijks) leven. Als je daarentegen ook positieve emoties ervaart zul je daar baat bij hebben.

Mocht je nog verdere vragen hebben laat het weten via een reactie op deze blog, het contactformulier of bel me: 0622405368.