aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

Nieuwjaarswensen

Nog even en dat is het weer zo ver: tijd voor de welgemeende Nieuwjaarswensen. Dat doen we graag en met plezier: mensen het beste wensen, alle goeds, veel heil en zegen, liefde en niet te vergeten goede gezondheid. Wat we uitspreken hopen we terug te krijgen. Op de een of andere manier voelt een nieuw jaar toch als een soort onbeschreven vel. En wellicht helpt het ons om die mooie wensen naar elkaar uit te spreken.
Toch is niet iedereen onverdeeld gelukkig met Nieuwjaarswensen. Zolang het familie en vrienden betreft doen we er over het algemeen vrolijk aan mee, geen probleem. Anders wordt het wanneer er op het werk Nieuwjaarsrecepties of Nieuwjaarsontbijten gehouden worden. Sommigen worden al eng bij het idee collega X het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Je wilt hem/haar dit wel toewensen en een hand geven. Maar niet gezoend worden, wat bij voorkeur ook nog middels 3 kussen plaatsvindt in Nederland. Hoe kun je dit nu aanpakken?
Dus: hoe voorkom je ongewenst gezoen tijdens de Nieuwjaarswensen?

  1. Bereid je voor door je te visualiseren wat je gaat doen.Oefen de praktijk met iemand uit je naaste kring.
  2. Zorg tijdens het handen schudden en wens uitspreken dat je op een gestrekte armlengte van de ander afstaat.
  3. Kijk de persoon aan, spreek je wens uit, eventueel een knikje en ga dan naar de volgende. Houd je arm zo gestrekt mogelijk. Pas op voor mensen die je naar zich toe trekken, door je gestrekte arm creëer je aan de ene kant afstand en wordt het lastig jou naar zich toe te trekken.
  4. Wees consequent over je eigen zoengedrag: wie wil je wel en wie wil je niet zoenen? Het kan op dat moment slimmer zijn om niemand te zoenen (gelijke monniken, gelijke kappen) of te selecteren. Pas dan wel of niet de gestrekte arm toe.
  5. Veinzen dat je een verkoudheid of griepje hebt. Nadeel is dat dit ervoor kan zorgen dat anderen je zelfs geen hand willen geven!

Hoe dan ook, blijf tijdens het rondje Nieuwjaarswensen jezelf en pas toe wat jij prettig vindt bij al dit gezoen!

Ik wens je een fijn ontbijt of receptie toe in ‘t nieuwe jaar!