aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

Gedraag jij je weleens bot?

Bot gedraag leidt vaak tot ergernis bij anderen. Wat is nu precies bot gedrag en hoe kun je dat veranderen?
Woorden die bij mij omhoog komen bij het woord ‘bot’ zijn onder andere: grof, lomp, onbehouwen, onbeleefd, onbeschaafd, ongevoelig, ontactisch. En wellicht kun jij hier nog woorden aan toevoegen. Omschrijvingen waar je nu niet direct een positief beeld bij krijgt.
Wat maakt nu dat iemand (jij of de ander) zich bot gedraagt?


Bot gedrag heeft vaak te maken met onzekerheid, om dat te verbloemen ga je stoer, onbehouwen en ontactisch te werk. Meestal uit zich dat in gedrag, houding en in woordkeuze.
Een andere oorzaak van bot gedrag is onmacht, je bent niet bij machte om op een wenselijke manier te reageren. Dat kan komen door verlegenheid, om dat te verbloemen zeg je iets ‘stoers’ zodat niemand je doorheeft.
Ook egoisme en desinteresse kunnen leiden tot bot gedrag; er wordt geen rekening met de ander gehouden, je vindt alleen jezelf belangrijk laat staan dat je zin hebt je te verdiepen in de ander.
Als laatste noem ik de eigenwaarde die laag is, iemand heeft een laag zelfbeeld en probeert dat te overschreeuwen.
Vaak herkennen we onszelf wel in een van die punten, de meeste mensen zijn weleens bot. Voor je het weet het je iets gezegd of gedaan waar je eigenlijk wel van weet dat het op zijn minst niet handig is om te doen. En dat maakt ons allen heel menselijk.
Vind je nu zelf dat je wel vaak ‘bot’ bent, dan kun je daar zeker wat in veranderen. Hoe kun je dat nu doen?
Allereerst is het belangrijk dat je zelf wilt veranderen. Dat is een voorwaarde voor verandering.
Je houding is de manier waarop je tegen een bepaalde situatie aankijkt en is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen:

  • wat je denkt (denken)
  • wat je doet (doen)
  • wat je voelt (voelen)

Van deze drie onderdelen kun je makkelijker je denken en doen veranderen, dan je emoties. Over je denken en doen kun je namelijk meer controle krijgen.
We hebben als mens de neiging om ons het eerst te concentreren op het gevoelsniveau van onze emoties en die als eerste aan te pakken en te veranderen. Helaas kun je gevoelens en emoties niet aanpakken en dwingen om te veranderen. Ze zijn krachtig maar ongrijpbaar. Je kunt er geen grip op krijgen.

Het geheim om te veranderen is de wetenschap dat gevoelens en emoties, gedachten en gedrag onderling een verbinding hebben. Wanneer je met één van de drie onderdelen aan de slag gaat, bijvoorbeeld denken, dan zullen de andere onderdelen zoals gevoelens en emoties mee veranderen. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op via telefoonnummer 0622405368 of via het contactformulier.