aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

disclaimer

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook.

aly dijkman training & coaching is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gebruikt worden door derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij aly dijkman training & coaching. Zonder schriftelijke toestemming van aly dijkman training & coaching is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.