aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

beroepscode & vertrouwen

Beroepscode & vertrouwen

aly dijkman training & coaching houdt zich aan de Ethische Code voor Beroepscoaches zoals die door de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) wordt voorgeschreven. De code impliceert dat hetgeen dat wordt besproken tijdens de sessies strikt vertrouwelijk is tussen jou en de coach. Vertrouwen is de basis voor een gezonde relatie tussen de coach en de cliënt.