Anders samenwerken

Anders samenwerken

Samenwerken verloopt vaak op eenzelfde wijze die jarenlang voortsuddert. Wanneer collega X iets doet, weet je al dat collega Y daar op doorgaat en dat collega Z zich ergert. De rollen zijn als vanzelfsprekend verdeeld en eigenlijk zou dat anders moeten worden. Alleen: hoe doe je dat?
Het thema samenwerken staat centraal. Nadat is onderzocht wat de cursisten verstaan onder samenwerken waarbij hun wensen en ideeën geïnventariseerd worden, gaan we aan de slag. In deze training oefenen de cursisten met andere rollen dan de bij hen passende. Dit om te ervaren dat het mogelijk is om anders met elkaar om te gaan, begrip te hebben voor de ander en een goede sfeer te bevorderen. Onvermoede talenten komen hierbij aan het licht. De training eindigt met een lijst met veranderingen die op de werkvloer doorgevoerd kunnen worden.

Voor deze training is de input van de deelnemers van belang. Naar aanleiding van de genoemde zaken wordt de training samengesteld.

Kosten

Vanaf € 125, per uur (excl. btw)
Per dagdeel wordt minimaal twee uur voorbereidingstijd gerekend. Aanpassing van de training aan de vraag van een organisatie/instelling vergt meer tijd. Voor trainingen ontvang je altijd een offerte. Reiskosten en overige kosten (zoals readers en andere materialen) worden afzonderlijk meegenomen in de offerte. Neem contact op voor meer informatie.